Datganiad gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

Gwneir datganiadau llafar gan Weinidogion neu Ddirprwy Weinidogion ar faterion sydd o ddiddordeb ac o bwys i’r Senedd a’r bobl y mae’n eu cynrychioli. Ar ôl gwneud y datganiad, rhoddir cyfle i Aelodau eraill holi’r Aelod sy’n gwneud y datganiad.

Fel arfer, mae teitlau dros dro y datganiadau a wneir yn ystod tair wythnos nesaf busnes y Cyfarfod Llawn, yn ymddangos ar y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes, ond gellir eu cymryd mewn Cyfarfod Llawn heb rybudd, gyda chytundeb y Llywydd.

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Math: Er gwybodaeth