Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Amseriad disgwyliedig: 135 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 03/05/2023 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.

(45 munud)

1.

Cwestiynau i’r Gweinidog Newid Hinsawdd

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1-5 a 6-9. Tynnwyd cwestiwn 5 yn ôl. Atebwyd cwestiwn 2 gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(45 munud)

2.

Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.22

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(0 munud)

3.

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

Cofnodion:

NI dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

 

(5 munud)

4.

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.04

Gwnaeth Natasha Asghar ddatganiad am - Teyrnged i grŵp profedigaeth yng Nghasnewydd, sy’n darparu cymorth am ddim i’r rhai sy’n dioddef o alar.

 

(60 munud)

5.

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Cysylltu'r dotiau: Mynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd meddwl yng Nghymru

NDM8249 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ‘Cysylltu'r dotiau: Mynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd meddwl yng Nghymru’, a osodwyd ar 19 Rhagfyr 2022.

Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 25 Ebrill 2023.

Dogfennau ategol

Grŵp cynghori ar-lein ar anghydraddoldebau mewn iechyd meddwl: Crynodeb o ganfyddiadau gwaith ymgysylltu – Ebrill 2023

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.06

NDM8249 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ‘Cysylltu'r dotiau: Mynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd meddwl yng Nghymru’, a osodwyd ar 19 Rhagfyr 2022.

Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 25 Ebrill 2023.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(60 munud)

6.

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith - Datgarboneiddio’r sector tai preifat

NDM8248 Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: ‘Datgarboneiddio’r sector tai preifat’, a osodwyd ar 28 Chwefror 2023.

Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 25 Ebrill 2023.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.08

NDM8248 Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: ‘Datgarboneiddio’r sector tai preifat’, a osodwyd ar 28 Chwefror 2023.

Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 25 Ebrill 2023.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(60 munud)

7.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Y Coroni

NDM8250 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn estyn ei dymuniadau gorau i'w Fawrhydi'r Brenin ac Ei Mawrhydi'r Frenhines Gydweddog ar ddigwyddiad eu coroni.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.07

NDM8250 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn estyn ei dymuniadau gorau i'w Fawrhydi'r Brenin ac Ei Mawrhydi'r Frenhines Gydweddog ar ddigwyddiad eu coroni.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

8.

Cyfnod Pleidleisio

Cofnodion:

Nid oedd Cyfnod Pleidleisio

(30 munud)

9.

Dadl Fer

NDM8247 Carolyn Thomas (Gogledd Cymru)

Buddsoddi mewn cynnal a chadw priffyrdd: y llwybr at rwydwaith ffyrdd gwydn

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.30

NDM8247 Carolyn Thomas (Gogledd Cymru)

Buddsoddi mewn cynnal a chadw priffyrdd: y llwybr at rwydwaith ffyrdd gwydn

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 17.31 cafodd y trafodion eu hatal dros dro tan 17.38.