Datganiadau 90 Eiliad

Yn dilyn y cwestiynau yn y Cyfarfod Llawn ar ddydd Mercher, gall Aelodau wneud datganiad byr sy’n para dim mwy na 90 eiliad. Rhaid i'r datganiadau fod yn fyr ac yn ffeithiol, ac nid ydynt yn destun dadl.

Gellir eu defnyddio i dynnu sylw at unrhyw bwnc sy’n destun pryder. Er enghraifft, gall Aelodau godi materion sy'n peri pryder mawr i'w hetholwyr, tynnu sylw at broblemau lleol, penblwyddi neu ddyddiadau arwyddocaol, neu dalu teyrnged i rywun.

Neilltuir cyfanswm o bum munud i’r eitem hon. Mae hyn yn caniatáu i dri Aelod wneud datganiadau bob wythnos, a chaiff y rhain eu dewis ymlaen llaw gan y Llywydd.

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/06/2021