Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/10/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00-14.05)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Delyth Jewell a Mandy Jones.

 

(14:05-15:30)

2.

Trafodaeth ford gron gydag academyddion ynghylch craffu ar fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan

Dr Andrew Blick - Coleg y Brenin, Llundain

Dr Jack Simson Caird - Canolfan Bingham ar Reolaeth y Gyfraith

Yr Athro Jo Hunt - Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Michael Keating - Prifysgol Aberdeen

Yr Athro Aileen McHarg - Prifysgol Durham

Yr Athro Alan Page - Prifysgol Dundee

Akash Paun - Sefydliad Llywodraeth

Yr Athro Alison Young - Prifysgol Caergrawnt

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Trafododd yr Aelodau a'r panel y broses o graffu ar fframweithiau polisi cyffredin ledled y DU.

 

(15.40-17.00)

3.

Trafodaeth ford gron gydag academyddion ynghylch craffu ar gytundebau rhyngwladol

Dr Andrew Blick - Coleg y Brenin, Llundain

Dr Jack Simson Caird - Canolfan Bingham ar Reolaeth y Gyfraith

Yr Athro Jo Hunt - Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Michael Keating - Prifysgol Aberdeen

Yr Athro Aileen McHarg - Prifysgol Durham

Yr Athro Alan Page - Prifysgol Dundee

Akash Paun - Sefydliad Llywodraeth

Yr Athro Alison Young - Prifysgol Caergrawnt

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Trafododd yr Aelodau a’r panel y broses o graffu ar gytundebau rhyngwladol.

 

(17.15-17.20)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Papur i'w nodi 1: Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit - y goblygiadau i Gymru - ymatebion i'r ymgynghoriad - Medi 2019

Cofnodion:

4.1.1  Nodwyd y papur.

 

4.2

Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch cytundebau rhyngwladol - 3 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.1  Nodwyd y papur.

 

(17.20)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1     Derbyniwyd y cynnig.

 

(17.20-17.30)

6.

Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit - trafod cyfraniadau'r grwpiau ffocws

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Trafododd yr Aelodau y gweithgarwch grŵp ffocws a gynhaliwyd ar newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit, a’r goblygiadau i Gymru. Cytunodd yr Aelodau i gyhoeddi crynodeb o’r gweithgarwch hwnnw.