Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/06/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie Morgan AC. Roedd Vikki Howells AC yn bresennol fel dirprwy.

 

(09.00 - 10.30)

2.

Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (09:00 - 10:00)

Dafydd Elis-Thomas AC, Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

David Rosser, Pennaeth Chwaraeon, Llywodraeth Cymru

John Pugsley, Pennaeth Cangen y Celfyddydau, y Dyniaethau a Lles, Llywodraeth Cymru

Nathan Cook, Pennaeth Y Gangen Byw’n Iach ac Egnïol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, a'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon.

 

(10.30)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru - 4 Mai 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cadeirydd at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

3.2

Ymateb gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru at y Cadeirydd - 30 Mai 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru at y Cadeirydd.

 

3.3

Adroddiad Plant Egnïol Iach Cymru 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a Nododd y Pwyllgor adroddiad Plant Egnïol Iach Cymru 2018.

 

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

4.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(10.30 - 11.00)

5.

Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu