Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 13 Mehefin 2018 09.00, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Claire Morris
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Dai Lloyd AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Angela Burns AC Aelod Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Caroline Jones AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Vikki Howells AM
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
Vaughan Gething AC Tyst Yn bresennol
Kirsty Williams AC Tyst Yn bresennol
Dafydd Elis-Thomas AC Tyst Yn bresennol
Nathan Cook Tyst Yn bresennol
John Pugsley Tyst Yn bresennol
David Rosser Tyst Yn bresennol
Claire Morris Clerc Yn bresennol
Tanwen Summers Dirprwy Glerc Yn bresennol
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu