Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 25/04/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Jayne Bryant AC ac Angela Burns AC.

 

(09.30 - 10.30)

2.

Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau (NASUWT) a Chymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (ASCL)

Rex Phillips, Swyddog Cenedlaethol Cymru, NASUWT

Tim Pratt, Cyfarwyddwr, ASCL Cymru

 

Briff Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr NASUWT ac ASCL.

 

(10.30)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Gwasanaethau y tu allan i oriau: Llythyr gan Gadeirydd Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru – 5 Ebrill 2018

Papur 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru mewn perthynas â gwasanaethau y tu allan i oriau.

 

3.2

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn ag oblygiadau posibl Gadael yr UE ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru - 23 Mawrth 2018

Papur 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn ag oblygiadau posibl Brexit ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

 

3.3

Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynglŷn ag oblygiadau gadael yr UE - 22 Chwefror 2018

Papur 3

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a ​​Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynglŷn ag oblygiadau gadael yr UE.

 

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(10.30 - 10.40)

5.

Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.40 - 11.10)

6.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Y wybodaeth ddiweddaraf am weithdrefnau Cyfnod 2

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am weithdrefnau Cyfnod 2 cyn ystyriaeth Cyfnod 2 y Pwyllgor ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) yng nghyfarfod yr wythnos nesaf.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu