Adnoddau ar gyfer craffu ar Brexit

Mae’r Llywydd wedi ysgrifennu at holl gadeiryddion y pwyllgorau i ofyn am eu cymorth o ran cynllunio senarios ac adnoddau er mwyn gweld i ba raddau y mae Brexit yn debygol o effeithio ar waith y pwyllgorau.

 

Caiff y dudalen hon ei diweddaru pan fydd y pwyllgorau wedi trafod eu hymatebion.

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/03/2018