Blaenraglen waith - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Cytunodd Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar set o Amcanion Strategol ar gyfer y Pumed Cynulliad. Cytunodd y Pwyllgor hefyd ar nifer o ymholiadau i'w blaenoriaethu dros y 12-18 mis nesaf. Roedd unrhyw ddogfennau a gyhoeddwyd yn nodi bwriadau'r Pwyllgor ar adeg eu cyhoeddi.

 

Tua diwedd y Pumed Senedd, bu trafodaethau'r Pwyllgor ar Waith Ymlaen yn ystyried gwaith a wnaed gan y Pwyllgor a gallant wneud argymhellion i unrhyw bwyllgorau sydd â chylch gwaith tebyg yn y Chweched Senedd.

Math o fusnes: Arall

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/09/2016

Dogfennau