Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

1.2       Cafwyd ymddiheuriadau gan Caroline Jones AC.

 

(09.00-10.15)

2.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 9

Elan Closs Stephens CBE, Comisiynydd Etholiadol, y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

Rhys George, Cadeirydd, Cymdeithas Gweinyddwyr Etholiadol Cymru

Ian Westley, Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Elan Closs Stephens CBE, Comisiynydd Etholiadol, y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

·       Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

·       Rhys George, Cadeirydd, Cymdeithas Gweinyddwyr Etholiadol Cymru

·       Ian Westley, Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru

 

2.2 Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd Ian Westley i rannu adroddiad ar ddigwyddiad 'Democratiaeth a Hyrwyddwyr' Cyngor Sir Benfro gyda'r Pwyllgor.

 

(10.15-11.30)

3.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 10

Lyn Cadwallader, Prif Weithredwr Un Llais Cymru

Robert Robinson, Ysgrifennydd Cymdeithas Cynghorau Lleol Gogledd a Chanolbarth Cymru

Rob Smith, Prif Weithredwr, Cymdeithas Clercod Cynghorau Lleol

Mark Galbraith, Swyddog Polisi Cymru, Cymdeithas Clercod Cynghorau Lleol

       

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Lyn Cadwallader, Prif Weithredwr Un Llais Cymru

·       Robert Robinson, Ysgrifennydd Cymdeithas Cynghorau Lleol Gogledd a Chanolbarth Cymru

·       Rob Smith, Prif Weithredwr, Cymdeithas Clercod Cynghorau Lleol

·       Mark Galbraith, Swyddog Polisi Cymru, Cymdeithas Clercod Cynghorau Lleol

 

(11.30-12.00)

4.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 11

Catherine Fookes, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Catherine Fookes, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru

 

(12.00-12.05)

5.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

5.6

Gohebiaeth gan Tracey Burke, Llywodraeth Cymru i Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch cynghorau tref a chymuned yng Nghymru - 11 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Tracey Burke, Llywodraeth Cymru, i Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch cynghorau tref a chymuned yng Nghymru.

 

5.2

Gohebiaeth gan Martin Peters, Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 6 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Martin Peters, Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

 

5.3

Gohebiaeth gan Gadeirydd dros dro y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) – 8 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gadeirydd dros dro y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

 

(12.05)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill cyfarfod heddiw ac ar gyfer eitem 1 y cyfarfod ar 23 Ionawr

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig. 

 

(12.05-12.20)

7.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4.

 

(12.20-12.30)

8.

Ystyried gohebiaeth yn ymwneud â diwygio etholiadol y Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd a chytunodd y Pwyllgor ar ei ymateb i'r ohebiaeth a anfonwyd gan y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad.