Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/10/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Caroline Jones AC, ac roedd Mandy Jones AC yn dirprwyo ar ei rhan yn unol â Rheol Sefydlog 17.48.

 

 

(09.30-11.00)

2.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Cyllideb llywodraeth leol

Guto Ifan, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Cian Sion, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Emma Taylor-Collins, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Michael Trickey, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

 

Adroddiadau

 

Canolfan Llywodraethu Cymru: Cut to the bone? An analysis of Local Government Finances in Wales, 2009-10 to 2017-18, and the outlook to 2023-24

Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru : Wedi cyrraedd y pwynt tyngedfennol: Llywodraeth leol Cymru a chyni

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Guto Ifan, Canolfan Llywodraethiant Cymru

·       Cian Sion, Canolfan Llywodraethiant Cymru

·       Emma Taylor-Collins, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

·       Michael Trickey, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

 

 

 

3.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

3.1

Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynglŷn â Chynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru – 15 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch yr adroddiad ar Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru.

 

3.2

Adroddiad Cymorth Cymru: Allgymorth Grymusol - Egwyddorion ar gyfer Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynglŷn â Hawliau Plant yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a ddaeth i law gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynglŷn â Hawliau Plant yng Nghymru.

 

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig. 

 

(11.00 - 11.15)

5.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Cyllideb llywodraeth leol - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu