Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 999KB) Gweld fel HTML (999KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

 

(09.05 - 10.05)

2.

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – sesiwn dystiolaeth 1

Kirsty Davies-Warner, Pennaeth Oxfam Cymru

Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan

Lindsey Kearton, Swyddog Polisi Cymru, Cyngor ar Bopeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·       Kirsty Davies-Warner, Pennaeth Oxfam Cymru

·       Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan

·       Lindsey Kearton, Swyddog Polisi Cymru, Cyngor ar Bopeth

 

 

 

(10.05 - 11.05)

3.

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – sesiwn dystiolaeth 2

Yr Athro Karel Williams, Athro Cyfrifyddiaeth a’r Economi Wleidyddol, Ysgol Fusnes Alliance Manchester, Prifysgol Manceinion

Yr Athro Anne Green, Ysgol Fusnes Birmingham, Prifysgol Birmingham

Yr Athro Caroline Lloyd, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·       Yr Athro Karel Williams, Athro Cyfrifeg a'r Economi Wleidyddol, Ysgol Fusnes Alliance Manceinion, Prifysgol Manceinion

·       Yr Athro Anne Green, Ysgol Fusnes Birmingham, Prifysgol Birmingham

·       Yr Athro Caroline Lloyd, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

 

 

(11.10 - 12.10)

4.

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – sesiwn dystiolaeth 3

Dr Rod Hick, Darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·       Dr Rod Hick, Darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

 

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg mewn cysylltiad ag ysgolion bro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg mewn cysylltiad ag ysgolion bro

 

5.2

Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn cysylltiad â diogelwch tân mewn tyrau o fflatiau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn cysylltiad â diogelwch tân mewn tyrau o fflatiau yng Nghymru

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(12.10 - 12.20)

7.

Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel – trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2, 3 a 4

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 

(12.20 - 12.30)

8.

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith a chytunodd arni. Cytunwyd i gynnal ymchwiliad i swyddogaeth byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. Cytunwyd hefyd ar y dull o gynnal yr ymchwiliad i Hawliau Dynol