Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

View the meeting transcript (PDF 419KB) View as HTML (353KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datgan buddiannau.

(09:20 - 10:20)

2.

Cynrychiolwyr diwydiant - Cymorth ar gyfer y Diwydiant Dur yng Nghymru

Chris Hagg, Pennaeth Materion Allanol, Celsa Steel

Jon Bolton, Prif Swyddog Gweithredol, Liberty Steel UK Plates & UK Steel Development

Dominic King, Pennaeth Polisi a Chynrychiolaeth, UK Steel

Tata Steel Europe (Cynrychiolydd i’w gadarnhau)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu Chris Hagg, Jon Bolton, Dominic King a Martin Brunnock yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

2.2 Cytunodd Martin Brunnock (Tata) i ddarparu manylion am yr amserlen ar gyfer ariannu arfaethedig o'r cynllun Llywodraeth Cymru Smart Cymru ar gyfer datblygu cynnyrch.

(10:30 - 11:30)

3.

Cynrychiolwyr undebau - Cymorth ar gyfer y Diwydiant Dur yng Nghymru

Tony Brady, Swyddog Cydlynu Rhanbarthol, Unite

Jeff Beck, Trefnydd, GMB

Rob Edwards, Prif Drefnydd, Cymuned

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu Tony Brady, Jeff Beck a Rob Edwards yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

(11:30 - 12:30)

4.

Prif Weinidog Cymru - Cymorth ar gyfer y Diwydiant Dur yng Nghymru

Rt Hon Carwyn Jones AM, Prif Weinidog Cymru

James Price, Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol - Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol

Gwenllian Roberts, Dirprwy Gyfarwyddwr –Ynni a Dur, Yr Economi a’r Seilwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu'r Prif Weinidog, James Price a Gwenllian Roberts yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

4.2 Cytunodd y Prif Weinidog i ddarparu i'r Pwyllgor gopi o'r llythyr a anfonodd at Brif Weinidog y DU ynghylch y diwydiant dur.

5.

Papur(au) i'w nodi

5.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch 'Deiseb P-04-668 Gorsaf Bŵer Tata Steel ym Mhort Talbot'

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

6.1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

(12:30 - 12:31)

7.

Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru - Papur opsiynau

Cofnodion:

7.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y papur opsiynau sy'n ymwneud â'r ymchwiliad i  Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru.