Cyfarfodydd Preifat - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016