Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 19 Hydref 2016 09.00, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AC Cadeirydd Yn bresennol
Hannah Blythyn AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Jeremy Miles AC Aelod Yn bresennol
Adam Price AC Aelod Yn bresennol
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Tanwen Summers Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Mike Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Disgwyliedig
Gregg Jones Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Ben Stokes Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Robin Wilkinson Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Jon Tomkinson Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Jeff Beck Tyst Yn bresennol
Tony Brady Tyst Yn bresennol
Rob Edwards Tyst Yn bresennol
Chris Hagg Tyst Yn bresennol
Dominic King Tyst Yn bresennol
James Price Tyst Yn bresennol
Gwenllian Roberts Tyst Yn bresennol
Jon Bolton Tyst Yn bresennol
Martin Brunnock Tyst Yn bresennol
Gareth David Thomas Ymchwilydd Yn bresennol