Cymorth ar gyfer y Diwydiant Dur yng Nghymru

Bydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn trafod y ffyrdd y gall Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU gefnogi'r diwydiant dur yng Nghymru.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/10/2016