Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 13/02/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiant

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r Pwyllgor. 

 

(09.30-10.30)

2.

Ymchwiliad i’r Diwydiant Cerddoriaeth yng Nghymru: Llywodraeth Cymru

Dafydd Elis-Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Gerwyn Evans, Dirprwy Gyfarwyddwr Cymru Greadigol

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd y Dirprwy Weinidog gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor. Cytunodd swyddogion Llywodraeth Cymru i ddarparu ystadegau pellach yn ymwneud â lleoliadau cerddoriaeth sy'n hawlio gostyngiadau mewn cyfraddau busnes pan fydd y wybodaeth hon ar gael ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Hefyd, cytunodd swyddogion i ddarparu rhagor o wybodaeth am yr ymarfer cwmpasu ynghylch ymestyn prosiect Forté ar draws Cymru.

 

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Gohebiaeth â Chomisiynydd y Gymraeg: Cyllideb ddrafft 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol i ofyn am ei sylwadau ar y llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg.

 

3.2

Gohebiaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru: Adolygiad Buddsoddi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papur.

 

 

3.3

Gohebiaeth â’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Cyllideb ddrafft 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at y Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ynghylch y methiant i recriwtio cyfarwyddwr masnachol ar gyfer Amgueddfa Cymru.

 

 

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau’r cynnig.

 

(10.30-11.00)

5.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu