Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martha Da Gama Howells 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 08/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30-10.30)

2.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 - y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Dafydd Elis-Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Huw Davies, Pennaeth Cyllid, Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

 

(10.30-11.30)

3.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 - Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhwngwladol

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Iaith Gymraeg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

 

4.

Papur(au) i'w nodi

4.1

Ymateb Cyngor Celfyddydau Cymru i’r adroddiad Minnau hefyd! Rôl celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd yr Aelodau y papur.

 

4.7

Gwybodaeth bellach gan ITV yn dilyn sesiwn graffu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd yr Aelodau y papur.

 

4.3

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r adroddiad Radio Cymunedol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3 Nododd yr Aelodau y papur.

 

4.4

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r adroddiad Minnau hefyd! Rôl y celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgâu cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4 Nododd yr Aelodau y papur.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.30-11.40)

6.

Preifat: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 

(11.40-12.00)

7.

Ôl-drafodaeth breifat: Trafodaeth ynghylch y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadaol y Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y llythyr.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu