Rôl celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol

Inquiry5

 

Cefndir

Penderfynodd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu edrych ar sut y gall cyrff a gaiff eu hariannu’n gyhoeddus ddefnyddio diwylliant i fynd i’r afael â thlodi ac allgau cymdeithasol yng Nghymru.

 

Adroddiad

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad: Minnau hefyd! Rôl y celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgau cymdeithasol" (PDF, 1.4KB) ar 5 Tachwedd 2019 .

 

Ymateb i'r adroddiad

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ymateb i'r adroddiad.

 

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/10/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau