Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martha Da Gama Howells 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 26/09/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(10.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiant

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mick Antoniw AC a Delyth Jewell AC.

 

 

(10.00-10.45)

2.

Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw yng Nghymru: Lleoliadau

Guto Brychan, Clwb Ifor Bach

Terry Chinn, Clwb y Bont

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd Terry Chinn o Glwb y Bont a Guto Brychan o Glwb Ifor Bach i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

(10.45-11.30)

3.

Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw yng Nghymru: Lleoliadau

Gary Lulham, Clwb Sin City

Samantha Dabb, Le Public Space

 

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd Samantha Dabb o Le Public Space a Gary Lulham o Sin City Club i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

 

(11.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.30-11.35)

5.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth.

 

(11.30-12.00)

6.

Trafod yr adroddiad drafft: Mynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol trwy'r celfyddydau a diwylliant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd yr aelodau ar yr adroddiad.

 

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu