Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09:00-09:30)

Cofrestru cyn y cyfarfod

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-11.00)

2.

Craffu ar waith y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg

Dogfennau ategol:

3.

Papur(au) i’w nodi

3.1

Ymateb i'r adroddiad ar yr ymchwiliad i'r diwydiant cerddoriaeth fyw gan Fwrdd Cerddoriaeth Caerdydd

Dogfennau ategol:

3.2

Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ar Reoliadau drafft Safonau’r Gymraeg (Rhif 8)

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11:00-11:15)

5.

Craffu ar waith y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg: trafod y dystiolaeth

(11.15-11.45)

6.

Ymchwiliad i ddatganoli darlledu: trafod yr adroddiad draft

Dogfennau ategol: