Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martha Da Gama Howells 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 30/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiant

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod

 

(9.30-10.30)

2.

Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw

Betsan Moses, Prif Weithredwr, Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Sioned Edwards, Dirprwy Gyfarwyddwr Artistig, Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Alun Llwyd, Prif Weithredwr, PYST

Neal Thompson, Cyd-sylfaenydd, FOCUS Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ymatebodd Betsan Moses a Sioned Edwards o’r Eisteddfod Genedlaethol, Alun Llwyd o PYST a Neal Thompson o Focus Wales i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

(10.40-11.40)

3.

Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw

Branwen Williams, Artist, Blodau Papur, Candelas a Siddi

Osian Williams, Artist, Candelas

Dilwyn Llwyd, Hyrwyddwr, Neuadd Ogwen

Marged Gwenllian, Artist, Y Cledrau

 

Cofnodion:

Ymatebodd Branwen Williams, Osian Williams, Dilwyn Llwyd a Marged Gwenllian i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

4.

Papur(au) i'w nodi

4.1

Llythyr gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg at Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papur.

 

(11.40-12.00)

5.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu