Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 28/11/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:30 - 10:30)

2.

Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol, polisi ac ehangach: Sesiwn dystiolaeth 7

David Blaney, Prif Weithredwr, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Celia Hunt, Cyfarwyddwr Datblygu Strategol, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Sian Tomos, Cyfarwyddwr Menter ac Adfywio, Cyngor Celfyddydau Cymru

Owen Watkin, Cadeirydd, Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

 

Dogfennau ategol:

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

3.1

Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru: National Theatre Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y bydd y Cadeirydd yn cwrdd â Phrif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

(10:30 - 10:50)

5.

Ôl-drafodaeth breifat

(10:50 - 11:10)

6.

Ymchwiliad byr i oblygiadau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd i feysydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor: Trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

Cytunodd yr aelodau ar yr adroddiad.

 

(11:10 - 11:30)

7.

Ymchwiliad i addysgu hanes, diwylliant a threftadaeth Cymru: Trafod y papur cwmpasu

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i gynnal digwyddiad i randdeiliaid i drafod y cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad i addysgu hanes a diwylliant Cymru.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu