Cefnogi a hybu’r Gymraeg: Ymchwiliad i’r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi ac yn ehangach

Inquiry5

 

Cynhaliodd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ymchwiliad i gefnogi a hybu’r Gymraeg.

 

Cefndir

 

Fel rhan o’i ymchwiliad, bu’r Pwyllgor yn gwneud gwaith craffu ar ôl deddfu ar Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Roedd hyn yn cynnwys asesu'r broses o weithredu'r ddeddfwriaeth, ei heffaith a'i heffeithiolrwydd. Roedd yr ymchwiliad hefyd yn rhoi cyfle i asesu penderfyniadau polisi ehangach Llywodraeth Cymru o ganlyniad i gyflwyno Mesur 2011, yn enwedig yng nghyd-destun safonau’r Gymraeg.

 

Bu’r Pwyllgor hefyd yn trafod y cyd-destun rhyngwladol ehangach, yn enwedig lle ceir enghreifftiau o ddeddfwriaeth a chynllunio ieithyddol sy'n cefnogi ieithoedd lleiafrifol.

 

Adroddiad  

 

Ym mis Gorffennaf 2019, cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad (PDF; 728KB).

 

Ymateb i'r adroddiad

 

Cafwyd ymateb gan Lywodraeth Cymru a gellir ei weld yma (PDF, 400KB).

 

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/08/2018