Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 10/10/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

1.1 Penodwyd Siân Gwenllian AC fel Cadeirydd dros dro ar gyfer y cyfarfod.

 

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Sayed AC a Mick Antoniw AC. Nid oedd dirprwyon yn bresennol ar eu rhan.

 

(09:30 - 11:00)

3.

Cefnogi a hybu’r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi ac yn ehangach: Sesiwn dystiolaeth 3

Dr Elin Royles, Cyfarwyddwr Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth

Dr Huw Lewis, Darlithydd Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth

Emyr Lewis, Partner ac Uwch-bartner Rhanbarthol – Cymru, Blake Morgan

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

6.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papurau.

 

4.1

Cefnogi a hybu’r Gymraeg: Rhagor o dystiolaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg

Dogfennau ategol:

4.2

Ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati: Sylwadau ar ymateb Llywodraeth Cymru - sawl llofnodwr

Dogfennau ategol:

4.3

Ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati: Llythyr at y Cadeirydd oddi wrth Making Music

Dogfennau ategol:

4.4

Ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati: Llythyr at y Cadeirydd oddi wrth Cerddoriaeth Ieuenctid De Powys

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:00 - 11:15)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11:15 - 12:00)

7.

Sesiwn friffio breifat gan y BBC ar y Gwasanaeth Gohebu Democratiaeth Leol

Matthew Barraclough, Pennaeth Partneriaethau Newyddion Lleol y BBC

Rhys Evans, Pennaeth Strategaeth ac Addysg, BBC Cymru

Gareth Wyn Williams, gohebydd i’r Gwasanaeth Gohebu Democratiaeth Leol

Elizabeth Bradfield, gohebydd i’r Gwasanaeth Gohebu Democratiaeth Leol

Cofnodion:

7.1 Cafodd aelodau'r Pwyllgor sesiwn friffio gan swyddogion y BBC ynghylch Gwasanaeth Gohebu Democratiaeth Leol y BBC.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu