Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro - Y Bumed Senedd

Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, roedd gan bob pwyllgor y pŵer i benodi cadeirydd dros dro yn absenoldeb ei gadeirydd.

Math o fusnes: Cynnig Trefniadol

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/06/2018