Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro

Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, roedd gan bob pwyllgor y pŵer i benodi cadeirydd dros dro yn absenoldeb ei gadeirydd.

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/06/2018