Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

8.

Trawsgrifiad

Cofnodion:

(09:00 - 10:00)

2.

Craffu ar waith Cyngor Celfyddydau Cymru

Nick Capaldi, Prif Weithredwr, Cyngor Celfyddydau Cymru

Sian Tomos, Cyfarwyddwr Menter ac Adfywio, Cyngor Celfyddydau Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(10:00 - 10:45)

3.

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth 6

Deborah Keyser, Cyfarwyddwr, Tŷ Cerdd

 

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

4.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 

4.1

Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd: Panel Arbenigol ar Ddiwygio Trefniadau Etholiadol y Cynulliad

Dogfennau ategol:

4.2

Ateb gan Gyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru i'r llythyr gan y Cadeirydd: Cymru Hanesyddol

Dogfennau ategol:

4.3

Ymchwiliad i Strategaeth y Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru: Gohebiaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Dogfennau ategol:

4.4

Llythyr ar y Cadeirydd gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Llais Cryfach i Gymru

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10:45 - 11:00)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Members considered the evidence received.

 

(11:00 - 11:30)

7.

Ymchwiliad i Strategaeth y Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru: Papur ar y materion allweddol

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y papur materion allweddol yn ymwneud â'r ymchwiliad i Strategaeth y Gymraeg.

 

(11:30 - 12:00)

8.

Ymchwiliad i gyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Cyflwyniad ar y Gynllun Ymgysylltu a'r Grŵp Cynghori

Cofnodion:

8.1 Cafodd y Pwyllgor gyflwyniad ar y grŵp cynghori a'r cynllun ymgysylltu ar gyfer yr ymchwiliad i ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu