Strategaeth y Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru

Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu wedi cynnal ymchwiliad i strategaeth iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru. Daeth y strategaeth i ben ar 31 Mawrth 2017. Cytunodd y Pwyllgor ei fod yn amserol cynnal yr ymchwiliad er mwyn iddo lywio a dylanwadu ar y strategaeth newydd wrth iddi gael ei ffurfio.

Ar 1 Awst, lansiodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes a’r Prif Weinidog ymgynghoriad ar Strategaeth newydd y Gymraeg Llywodraeth Cynulliad yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 31 Hydref.

Nododd Llywodraeth Cymru ei huchelgais i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Yn ôl y Cyfrifiad diweddaraf yn 2011, roedd 562,000 o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru. Ar y sail honno, nod y strategaeth fydd bron i ddyblu nifer y siaradwyr Cymraeg erbyn canol y ganrif.

Title: Baner Cymru - Description: Baner Cymru

Mae’r Pwyllgor wedi cynnal ei ymgynghoriad ei hun i hyn, sydd ar wahân i’r hyn a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru.

Ddilynwch ar Twitter: #Cymraeg2050

Yn yr newyddion

Nid yw cynnwys gwefannau allanol yn adlewyrchu safbwyntiau a dewis iaith y Pwyllgor hwn na Chomisiwn y Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/10/2016

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu