Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

7.

Trawsgrifiad

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 7

Cofnodion:

2.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(09:00 - 10:00)

3.

S4C Gwaith Craffu Cyffredinol

Ian Jones, Prif Weithredwr

Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C

Cofnodion:

3.1 Atebodd S4C gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

(10:00 - 11:00)

4.

ITV Cymru: Gwaith Craffu Cyffredinol (Saesneg yn unig)

Phil Henfrey, Pennaeth Newyddion a Rhaglenni

Huw Rossiter, Rheolwr Materion Cyhoeddus

Cofnodion:

4.1 Atebodd ITV Cymru gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

(11:00 - 12:00)

5.

BBC Cymru: Gwaith Craffu Cyffredinol (Saesneg yn unig)

Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr

Gareth Powell, Prif Swyddog Gweithredol

Cofnodion:

5.1 Atebodd BBC Cymru gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

6.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

6.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papurau.

 

6.1

Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Dogfennau ategol:

6.2

Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith (Saesneg yn Unig)

Dogfennau ategol:

6.3

Llythyr gan y Cadeirydd at Gyfarwyddwr BBC Cymru: Arbedion o £9 miliwn y flwyddyn erbyn 2022

Dogfennau ategol:

6.4

Llythyr gan y Gymdeithas Amgueddfeydd at y Cadeirydd: Adroddiad Randerson (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

6.5

Llythyr gan Amgueddfa Cymru at y Cadeirydd: Cymru Hanesyddol (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

6.6

Llythyr gan Amgueddfeydd Cenedlaethol Lerpwl at y Cadeirydd: Cymru Hanesyddol (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

(12:00 - 12:30)

7.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

6g

Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Blaenoriaethau i'r Pumed Cynulliad

6h

Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Craffu ar yr Iaith Gymraeg

6i

Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Craffu ar Ddarlledu a’r Cyfryngau

6k

Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: Craffu ar y Celfyddydau

6l

Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: Craffu ar yr Amgylchedd Hanesyddol

6j

Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: Blaenoriaethau i’r Pumed Cynulliad

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu