Craffu ar waith Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Bydd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes yn bresennol yng nghyfarfodydd y pwyllgor ar gyfer craffu ar ei waith.

Ym mis Medi 2016, gwahoddodd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith i nodi ei flaenoriaethau ar gyfer y Pumed Cynulliad. Nod y Pwyllgor oedd gofyn ystod eang o gwestiynau o fewn ei gylch gwaith, mewn perthynas â blaenoriaethau Ysgrifennydd y Cabinet.

Math o fusnes: Craffu ar Weinidogion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/09/2016

Dogfennau