Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 02/10/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09:30-10:30)

2.

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 3

Rona Brown, Swyddog Cyswllt â’r Llywodraeth - Safonau Lles Rhyngwladol ar gyfer Anifeiliaid Perfformio (PAWSI)

Carol MacManus, Cyfarwyddwr - Circus Mondao

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rona Brown, Swyddog Cyswllt â’r Llywodraeth, Safonau Lles Rhyngwladol ar gyfer Anifeiliaid Perfformio (PAWSI); a Carol MacManus, Cyfarwyddwr, Syrcas Mondao.

 

(10:40-11:40)

3.

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 4

Chris Barltrop - Cyn-gadeirydd Is-grŵp Syrcas Gweithgor Syrcas DEFRA

Thomas Chipperfield - Hyfforddwr Anifeiliaid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Chris Barltrop, Cyn-gadeirydd Is-grŵp Syrcas Gweithgor Syrcas DEFRA; Thomas Chipperfield, Hyfforddwr Anifeiliaid; a Giulia Corsini, Doethur mewn Meddygaeth Filfeddygol ac yn cynrychioli Ente Nazinal Circhi.

 

4.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

4.1

Gohebiaeth at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig - Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Dogfennau ategol:

4.2

Gohebiaeth at y Prif Weinidog gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - cais am ragor o ychwanegol

Dogfennau ategol:

4.3

Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth - Fframweithiau Polisi Cyffredin y DU

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw ar gyfer eitem 6

Cofnodion:

5.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 6.

 

6.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3 o’r cyfarfod heddiw

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3.