Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 679KB) Gweld fel HTML (217KB)

(14.15 - 15.00)

1.

Llywodraeth Cymru yn ariannu Kancoat Ltd: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-03-17 Papur 1 - Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1       Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft ac awgrymwyd nifer o fân welliannau.

1.2       Caiff drafft diwygiedig ei ddosbarthu i'r Aelodau.

 

(15.00)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd Aelodau'r Pwyllgor.

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton. Ni chafwyd dirprwy ar ei ran.

 

(15.00 - 15.05)

3.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

3.1

Llywodraeth Cymru yn ariannu Kancoat Ltd: Llythyrau gan Lywodraeth Cymru (6 Ionawr 2017) a (16 Ionawr 2017)

Dogfennau ategol:

3.2

Maes Awyr Caerdydd: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (16 Ionawr 2017)

Dogfennau ategol:

(15.05 - 15-50)

4.

Amseroedd Aros y GIG ar gyfer Gofal Dewisol yng Nghymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-03-17 Papur 2 – Y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru

 

Dr Andrew Goodall - Cyfarwyddwr Cyffredinol a Phrif Weithredwr GIG Cymru
Simon Dean - Dirprwy Brif Weithredwr GIG Cymru

Frank Atherton - Prif Swyddog Meddygol

Andrew Carruthers - Cyfarwyddwr Cyflawni Rhaglen

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Craffodd y Pwyllgor ar Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol a Phrif Weithredwr y GIG; Simon Dean, Dirprwy Brif Weithredwr GIG Cymru; Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol; ac Andrew Carruthers, Cyfarwyddwr Rhaglen Welliannau Llywodraeth Cymru ynghylch Amseroedd Aros y GIG ar gyfer Gofal Dewisol yng Nghymru.

 

(15.50 - 16.35)

5.

Gwasanaethau Orthopedig: Y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-03-17 Papur 3 – Y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru

 

Dr Andrew Goodall - Cyfarwyddwr Cyffredinol a Phrif Weithredwr GIG Cymru
Simon Dean - Dirprwy Brif Weithredwr GIG Cymru

Frank Atherton - Prif Swyddog Meddygol

Andrew Carruthers - Cyfarwyddwr Cyflawni Rhaglen

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Craffodd y Pwyllgor ar Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol a Phrif Weithredwr y GIG; Simon Dean, Dirprwy Brif Weithredwr GIG Cymru; Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol; ac Andrew Carruthers, Cyfarwyddwr Rhaglen Welliannau Llywodraeth Cymru ynghylch gwasanaethau orthopedig.

 

 

(16.35)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 7 o gyfarfod heddiw

 

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.35 - 17.00)

7.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law a chytunwyd i fonitro'r ddau fater bob chwe mis. Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru â sylwadau'r Aelodau o'r sesiynau tystiolaeth a gofyn i ddiweddariadau ysgrifenedig fod ar gael erbyn 1 Medi 2017.