Cyfarfodydd Preifat - y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016