Amseroedd Aros y GIG ar gyfer Gofal Dewisol yng Nghymru

Cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru ei adroddiad, Amseroedd Aros y GIG ar gyfer Gofal Dewisol yng Nghymru, ym mis Ionawr 2015. Mae'r adroddiad hwn yn ystyried pa mor hir y mae cleifion yn aros am ofal dewisol. Nid yw'r adroddiad yn canolbwyntio ar ofal brys na gofal sy'n ymwneud â chanser - sy'n destun targedau ar wahân - er ei fod yn ystyried effaith blaenoriaethu'r meysydd hyn ar gyfer gofal dewisol.

 

Trafododd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y canlyniadau hyn gyda Llywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2017. Derbyniodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru yn ystod tymor yr hydref 2017 a chafwyd diweddariadau monitro cyson yn ystod tymhorau’r gwanwyn a’r haf 2018.

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Llywodraeth Cymru

Dr Andrew Goodall

Simon Dean

Frank Atherton

Andrew Carruthers

 

23 Ionawr 2017

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/12/2016

Dogfennau