Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Nathan Gill. Ni chafwyd eilydd.

(14.00 - 15.00)

2.

Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 3

Y Farwnes Randerson

 

CLA(5)-08-17 – Briff y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Farwnes Randerson.

(15.00 - 15.05)

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(5)-08-17 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

3.1

SL(5)070 - Rheoliadau Maint a Chyfansoddiad Pwyllgorau Awdurdodau Cynllunio Lleol (Cymru) 2017

3.2

SL(5)072 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Dewis o Lety, Gosod Ffioedd ac Asesiad Ariannol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2017

Cofnodion:

3.0a Ystyriodd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon â hwy.

(15.05 - 15.10)

4.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

SL(5)065 - Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) (Cymru) 2017

CLA(5)-08-17 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-08-17 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(5)-08-17 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol [Saesneg yn unig]

CLA(5)-08-17 – Papur 5 – Meini prawf drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Ystyriodd y Pwyllgor yr offeryn a cytunodd i adrodd i’r Cynulliad.

(15.10 - 15.15)

5.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.7(i) a 21.7(v)

5.1

SL(5)071 - Cod ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

CLA(5)-08-17 – Papur 6 – Adroddiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Ystyriodd y Pwyllgor y cod ymarfer a cytunodd i adrodd i’r Cynulliad.

(15.15)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 7 yn unig

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

(15.15 - 15.30)

7.

Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan y Farwnes Randerson.

(15.30 - 16.30)

8.

Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 4

Y Gwir Anh. Elfyn Llwyd

 

CLA(5)-08-17 – Papur 7 – Tystiolaeth ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gwir Anrhydeddus Elfyn Llwyd.

(16.30)

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

9.1 Derbyniwyd y cynnig.

(16.30 - 16.45)

10.

Ymchwiliad Llais cryfach i Gymru: Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

10.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan y Gwir Anrhydeddus Elfyn Llwyd.