SL(5)070 - Rheoliadau Maint a Chyfansoddiad Pwyllgorau Awdurdodau Cynllunio Lleol (Cymru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 27 Chwefror 2017

Yn dod i rym ar: 5 Mai 2017

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Mawrth 2017

Statws adrodd: Clir

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 21 Mawrth 2017

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/02/2017

Dogfennau