Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(5)-03-16 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

3.

Papurau i'w nodi

CLA(5)-03-16 - Papur 2 – Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd ynglŷn â’i benodiad yn Gadeirydd y Pwyllgor, 30 Mehefin 2016.

 

CLA(5)-03-16 - Papur 3 – Llythyr gan y Llywydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynglŷn â’i gwelliannau arfaethedig ar gyfer 5 Gorffennaf i Fil Cymru, 30 Mehefin 2016.

 

CLA(5)-03-16 - Papur 4 – Llythyr gan y Llywydd at holl Aelodau Seneddol Cymru ynglŷn â gwelliannau arfaethedig i Fil Cymru, 30 Mehefin 2016.

 

CLA(5)-03-16 - Papur 5 – Briff y Llywydd ynglŷn â gwelliannau arfaethedig ar gyfer ystyriaeth diwrnod cyntaf Bil Cymru, 30 Mehefin 2016.

 

Dogfennau ategol:

4.

Tystiolaeth mewn perthynas â Bil Cymru

Elin Jones AC, Llywydd y Cynulliad

Adrian Crompton, Comisiwn y Cynulliad

Elisabeth Jones, Comisiwn y Cynulliad

 

CLA(5)-03-16 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi, neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

5.1

Trafod y Dystiolaeth