Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Video Conference via Zoom

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Amseriad disgwyliedig: 301(v4) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 10/11/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(15 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.36

 

(45 munud)

3.

Datganiad gan y Gweinidog Addysg: Ymdrin â chymwysterau yn 2021

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.53

 

(15 munud)

4.

Rheoliadau'r Cynllun Seibiant Dyledion (Moratoriwm Lle i Anadlu a Moratoriwm Argyfwng Iechyd Meddwl) (Cymru a Lloegr) 2020

NDM7451 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau’r Cynllun Seibiant Dyledion (Moratoriwm Lle i Anadlu a Moratoriwm Argyfwng Iechyd Meddwl) (Cymru a Lloegr) 2020 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd (Saesneg yn unig) yn y Swyddfa Gyflwyno ar 13 Hydref 2020.

Dogfennau Ategol

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.46

NDM7451 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau’r Cynllun Seibiant Dyledion (Moratoriwm Lle i Anadlu a Moratoriwm Argyfwng Iechyd Meddwl) (Cymru a Lloegr) 2020 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd (Saesneg yn unig) yn y Swyddfa Gyflwyno ar 13 Hydref 2020.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 15.53 cafodd cyfarfod ei atal dros dro gan y Dirprwy Lywydd.

5.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Ni chafwyd cyfnod pleidleisio

(300 munud)

6.

Dadl: Cyfnod 3 y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y Bil.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

 

1. Etholiadau llywodraeth leol 

84, 85, 1, 86, 87, 99, 101,102, 103,104,105, 2, 106, 62, 64, 65, 66, 67, 147, 58, 59, 60, 61, 79, 55, 56 

2. System bleidleisio ar gyfer etholiadau llywodraeth leol 

152, 88, 89, 153, 154, 90, 91, 92, 94, 93, 95, 96, 97, 155, 98, 156, 100, 157, 145, 176, 146, 63, 177, 83, 151, 148, 168, 137, 169, 170, 171, 144 

3. Safonau’r Gymraeg 

158, 159, 165, 166 

4. Pŵer cymhwysedd cyffredinol 

107, 3, 108, 109, 110, 68, 74, 69 

5. Cyfranogiad y cyhoedd 

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 

6. Cyfarfodydd awdurdodau lleol 

6, 7, 8, 9, 10, 77, 12, 13, 14, 15, 118, 16, 17, 18, 70, 4, 5, 50, 51, 52, 72, 53 

7. Aelodau a swyddogion awdurdodau lleol 

119, 80, 75 

8. Cydraddoldeb ac amrywiaeth a rhannu swydd 

161, 178, 179, 162, 163, 160, 172, 174 

9. Cyd-bwyllgorau corfforedig – pan na fo cais wedi ei wneud 

164, 120, 121, 122, 125, 126, 167, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 173, 175 

10. Cyd-bwyllgorau corfforedig – gofynion eraill 

19, 123, 124, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 132, 134, 149, 76, 150 

11. Perfformiad prif gynghorau a’u llywodraethu 

136, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 81, 82 

12. Ailstrwythuro awdurdodau lleol 

138, 139, 140, 39, 141, 71, 40, 41, 42, 43, 44, 73, 78 

13. Rhan 9 – amrywiol 

45, 46, 47, 54 

14. Awdurdodau tân ac achub 

142, 48, 49, 57 

15. Iawndal i brif gynghorau 

143

 

Dogfennau Ategol

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) (fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2)

Memorandwm Esboniadol

Rhestr o welliannau wedi’u didoli

Grwpio Gwelliannau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.06

Cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Senedd ar 3 Tachwedd 2020.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 16.38 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd tan 16.46.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 84:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

2

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 84.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 85:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

2

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 85.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

4

3

51

Derbyniwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 86:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

2

30

51

Gwrthodwyd gwelliant 86.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 87:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

4

28

51

Gwrthodwyd gwelliant 87.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 152:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

2

37

50

Gwrthodwyd gwelliant 152.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 88:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

2

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 88.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 89:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

2

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 89.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 153:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

2

39

51

Gwrthodwyd gwelliant 153.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 154:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

2

39

51

Gwrthodwyd gwelliant 154.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 90:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

2

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 90.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 91:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

2

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 91.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 92:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

2

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 92.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 94:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

4

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 94.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 93:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

2

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 93.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 95:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

2

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 95.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 96:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

2

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 96.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 97:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

2

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 97.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 155:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

3

39

51

Gwrthodwyd gwelliant 155.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 98:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

2

28

51

Gwrthodwyd gwelliant 98.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 156:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

3

39

51

Gwrthodwyd gwelliant 156.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 99:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

3

39

51

Gwrthodwyd gwelliant 99.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 100:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

3

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 100.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 157:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

3

39

51

Gwrthodwyd gwelliant 157.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 101:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

5

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 101.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 102:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

5

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 102.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 103:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

3

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 103.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 104:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

3

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 104.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 105:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

5

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 105.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

43

5

3

51

Derbyniwyd gwelliant 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 158:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

11

31

51

Gwrthodwyd gwelliant 158.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 159:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

11

31

51

Gwrthodwyd gwelliant 159.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 106:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

5

29

51

Gwrthodwyd gwelliant 106.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 62:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

6

1

51

Derbyniwyd gwelliant 62.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 145:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

4

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 145.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 176:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

3

39

51

Gwrthodwyd gwelliant 176.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 146:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

3

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 146.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 63:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

5

2

51

Derbyniwyd gwelliant 63.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 177:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

3

39

51

Gwrthodwyd gwelliant 177.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 64:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

43

6

2

51

Derbyniwyd gwelliant 64.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 65:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

6

1

51

Derbyniwyd gwelliant 65.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

6

1

51

Derbyniwyd gwelliant 66.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

6

1

51

Derbyniwyd gwelliant 67.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 147:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

5

29

51

Gwrthodwyd gwelliant 147.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 83:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

3

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 83.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 151:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

3

39

51

Gwrthodwyd gwelliant 151.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 107:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

5

27

50

Gwrthodwyd gwelliant 107.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

4

3

51

Derbyniwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 108:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

5

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 108.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 109:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

5

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 109.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 110:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

3

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 110.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 68:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

4

3

51

Derbyniwyd gwelliant 68.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 148:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

6

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 148.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 74:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

7

0

51

Derbyniwyd gwelliant 74.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 69:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

4

3

51

Derbyniwyd gwelliant 69.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 111:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

3

30

51

Gwrthodwyd gwelliant 111.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 112:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

6

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 112.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 113:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

3

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 113.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 114:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

3

30

51

Gwrthodwyd gwelliant 114.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 115:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

6

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 115.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 116:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

6

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 116.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 117:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

3

30

51

Gwrthodwyd gwelliant 117.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

6

0

51

Derbyniwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

6

0

51

Derbyniwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

6

0

51

Derbyniwyd gwelliant 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

6

0

51

Derbyniwyd gwelliant 9.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

6

0

51

Derbyniwyd gwelliant 10.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 77:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

3

51

Derbyniwyd gwelliant 77.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

3

51

Derbyniwyd gwelliant 12.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

3

51

Derbyniwyd gwelliant 13.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

5

1

51

Derbyniwyd gwelliant 14.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

3

51

Derbyniwyd gwelliant 15.

Gan y derbyniwyd gwelliant 15, methodd gwelliant 118.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

3

51

Derbyniwyd gwelliant 16.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

3

51

Derbyniwyd gwelliant 17.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

3

51

Derbyniwyd gwelliant 18.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 70:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

3

51

Derbyniwyd gwelliant 70.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

6

0

51

Derbyniwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

4

3

51

Derbyniwyd gwelliant 5.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 119:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

3

27

50

Gwrthodwyd gwelliant 119.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 80:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

7

0

51

Derbyniwyd gwelliant 80.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 18.45 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd tan 19.09.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 161:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

12

30

51

Gwrthodwyd gwelliant 161.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 178:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

13

29

51

Gwrthodwyd gwelliant 178.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 179:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

13

29

51

Gwrthodwyd gwelliant 179.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 162:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

5

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 162.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 75:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

6

1

51

Derbyniwyd gwelliant 75.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 163:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

3

31

51

Gwrthodwyd gwelliant 163.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 160:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

5

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 160.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 164:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

6

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 164.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 19:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

6

2

50

Derbyniwyd gwelliant 19.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 120:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

6

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 120.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 121:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

3

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 121.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 122:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

3

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 122.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 123:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

3

30

51

Gwrthodwyd gwelliant 123.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 124:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

3

30

51

Gwrthodwyd gwelliant 124.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 165:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

11

30

51

Gwrthodwyd gwelliant 165.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 166:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

12

30

51

Gwrthodwyd gwelliant 166.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 125:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

6

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 125.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 126:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

3

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 126.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 167:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

6

28

51

Gwrthodwyd gwelliant 167.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 127:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

5

28

51

Gwrthodwyd gwelliant 127.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 128:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

6

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 128.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 129:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

6

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 129.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 130:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

6

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 130.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 20:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

7

0

51

Derbyniwyd gwelliant 20.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

7

0

51

Derbyniwyd gwelliant 21.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

7

0

51

Derbyniwyd gwelliant 22.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 23:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

15

0

51

Derbyniwyd gwelliant 23.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 24:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

7

0

51

Derbyniwyd gwelliant 24.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

15

0

51

Derbyniwyd gwelliant 25.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

4

3

51

Derbyniwyd gwelliant 26.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

15

0

51

Derbyniwyd gwelliant 27.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

15

0

51

Derbyniwyd gwelliant 28.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 29:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

7

0

51

Derbyniwyd gwelliant 29.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

15

0

51

Derbyniwyd gwelliant 30.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 131:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

6

26

51

Gwrthodwyd gwelliant 131.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

4

3

51

Derbyniwyd gwelliant 31.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

4

5

51

Derbyniwyd gwelliant 32.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 132:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

4

28

51

Gwrthodwyd gwelliant 132.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 133:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

6

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 133.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 135:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

6

27

50

Gwrthodwyd gwelliant 135.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 134:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

5

28

50

Gwrthodwyd gwelliant 134.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 149:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

6

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 149.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 76:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

43

7

1

51

Derbyniwyd gwelliant 76.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 150:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

5

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 150.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 136:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

6

35

51

Gwrthodwyd gwelliant 136.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

43

4

4

51

Derbyniwyd gwelliant 33.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

4

3

51

Derbyniwyd gwelliant 34.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 35:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

4

3

51

Derbyniwyd gwelliant 35.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 36:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

4

3

51

Derbyniwyd gwelliant 36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 37:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

7

0

51

Derbyniwyd gwelliant 37.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 38:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

7

0

51

Derbyniwyd gwelliant 38.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 81:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

7

0

51

Derbyniwyd gwelliant 81.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 82:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

7

0

51

Derbyniwyd gwelliant 82.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 168:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

3

38

51

Gwrthodwyd gwelliant 168.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 137:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

3

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 137.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 138:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

12

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 138.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 139:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

15

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 139.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 140:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

15

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 140.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 169:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

3

39

51

Gwrthodwyd gwelliant 169.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 170:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

3

39

51

Gwrthodwyd gwelliant 170.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

4

3

51

Derbyniwyd gwelliant 39.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 141:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

3

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 141.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 171:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

3

39

51

Gwrthodwyd gwelliant 171.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 71:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

7

0

51

Derbyniwyd gwelliant 71.

Gwaredywd gwelliannau 58, 59, 60, 61, 40, 41, 42 a 43 en bloc.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 58, 59, 60, 61, 40, 41, 42 a 43:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

4

3

51

Derbyniwyd gwelliannau 58, 59, 60, 61, 40, 41, 42 a 43.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 172:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

3

30

51

Gwrthodwyd gwelliant 172.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 44:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

7

0

51

Derbyniwyd gwelliant 44.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 45:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

6

0

50

Derbyniwyd gwelliant 45.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

12

2

50

Derbyniwyd gwelliant 46.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 47:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

4

2

50

Derbyniwyd gwelliant 47.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 142:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

5

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 142.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 48:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

6

0

50

Derbyniwyd gwelliant 48.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 49:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

4

2

50

Derbyniwyd gwelliant 49.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 143:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

3

29

50

Gwrthodwyd gwelliant 143.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 173:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

3

30

50

Gwrthodwyd gwelliant 173.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 50:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

6

0

50

Derbyniwyd gwelliant 50.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 51:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

6

0

50

Derbyniwyd gwelliant 51.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

6

0

50

Derbyniwyd gwelliant 52.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 174:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

5

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 174.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 175:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

5

28

50

Gwrthodwyd gwelliant 175.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 72:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

6

0

50

Derbyniwyd gwelliant 72.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

4

2

0

Derbyniwyd gwelliant 53.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

12

2

50

Derbyniwyd gwelliant 54.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 73:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

6

0

50

Derbyniwyd gwelliant 73.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 78:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

6

0

50

Derbyniwyd gwelliant 78.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 79:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

6

0

50

Derbyniwyd gwelliant 79.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 55:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

6

0

50

Derbyniwyd gwelliant 55.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

6

0

50

Derbyniwyd gwelliant 56.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 57:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

6

0

50

Derbyniwyd gwelliant 57.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 144:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

5

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 144.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

Daeth y cyfarfod i ben am 21.01

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Senedd am 13.30, Dydd Mercher, 11 Tachwedd 2020

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol: