Datganiad gan y Gweinidog Addysg - y Bumed Senedd

Bydd Gweinidogion yn gwneud datganiadau llafar am faterion sydd o ddiddordeb ac o bwys i'r Cynulliad ac i'r bobl y mae'n eu cynrychioli.

Math o fusnes: Datganiad

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/01/2019