Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dafydd Elis-Thomas, Gwenda Thomas ac Eluned Parrott.

(11.00-11.45)

2.

Buddsoddi ar y Cyd mewn Sgiliau

Julie James AC, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg

Huw Morris, Cyfarwyddwr SAUDGO

Dr Rachel Garside-Jones, Pennaeth Strategaeth, Is-adran Polisi Sgiliau ac Ymgysylltu Ieuenctid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Dr Rachel Garside-Jones ac Huw Morris gwestiynau gan Aelodau o’r Pwyllgor.

2.2 Cytunodd y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Technoleg i ddarparu’r hyn a ganlyn:

·         Map sy’n nodi buddsoddiad a chymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer prentisiaethau ac hyfforddiant ar draws y portffolios Gweinidogol ac amserlen ar gyfer darparu’r map hwn;

·         Copi o Arolwg Sgiliau Cyflogwyr Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau.

 

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Dinas-ranbarthau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(11.45-11.55)

5.

Cyfleoedd Cyflogaeth i Bobl dros 50 Oed

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr Adroddiad Drafft ar Gyfleoedd Cyflogaeth i Bobl dros 50 Oed.