Papurau i'w nodi - Y Pwyllgor Menter a Busnes

Papurau a ddaeth i sylw’r Pwyllgor Menter a Busnes oedd y rhain.

Cafodd y mater hwn ei ddefnyddio ar y cyfan fel Pennawd ar yr Agenda yn unig gan fod papurau a gohebiaeth unigol wedi’u cynnwys ym manylion y mater y maent yn cyfeirio atynt.

Math o fusnes:

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/08/2014