Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Cafwyd ymddiheuriadau gan Dafydd Elis-Thomas, Joyce Watson, Mick Antoniw, Jeff Cuthbert a Gwenda Thomas. Dirprwyodd Christine Chapman ac Ann Jones.

(09.30-10.15)

2.

Dinas-ranbarthau

Cynghorydd Phil Bale, Arweinydd Cyngor Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Phil Bale a Paul Orders gwestiynau gan Aelodau o’r Pwyllgor.

(10.30-12.00)

3.

Dinas-ranbarthau

Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Roger Lewis, Cadeirydd, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Steve Phillips, Ysgrifennydd y Bwrdd, Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Steve Phillips, yr Athro Kevin Morgan a James Price gwestiynau gan Aelodau o’r Pwyllgor.

3.2 Cytunodd yr Athro Kevin Morgan i anfon copi o’i adroddiad o’r enw “Good Food for All” at y Pwyllgor pan fydd yn barod.

3.3 Cytunodd yr Athro Kevin Morgan i anfon gwybodaeth am gyllideb Dinas-ranbarth Stuttgart at y  Pwyllgor.

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Banc Datblygu i Gymru

Gwybodaeth ychwanegol gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn dilyn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Ebrill (Banc Datblygu i Gymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

4.2

Adfywio canol trefi

Gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi yn dilyn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Ebrill (Adfywio canol trefi)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.