Ymchwiliad i adfywio canol trefi

Cynhaliodd y Pwyllgor Menter a Busnes ymchwiliad i adfywio canal trefi.

 

Y cylch gorchwyl

 

  • pa ddulliau a ddefnyddiwyd i fynd ati i adfywio canol trefi yng Nghymru, ac i ariannu’r gwaith hwn? A oes unrhyw wersi i’w dysgu o lefydd eraill?
  • sut mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r dulliau sydd ar gael iddi i hyrwyddo’r gwaith o adfywio canol trefi yng Nghymru?
  • sut mae budd a gweithgareddau cymunedau, busnesau, awdurdodau lleol a Gweinidogion Cymru yn cael eu nodi a’u cydlynu pan mae prosiectau adfywio canol trefi yn cael eu datblygu a’u rhoi ar waith?

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/04/2016

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu