Ardaloedd Menter

Cynhaliodd y Pwyllgor Cyllid ymchwiliad i Ardaloedd Menter yng Nghymru.

Bu’r Pwyllgor yn trafod pa gynnydd a wnaed ym mhob un o’r saith o Ardaloedd Menter, ac roedd ganddo ddiddordeb penodol yn y mewnbwn ariannol a’r allbwn disgwyliedig ar gyfer pob ardal.

 

Cynhaliodd y Pwyllgor Menter a Busnes craffu a chasglu tystiolaeth ar Ardaloedd Menter, Rhanbarthau City, Metro a Maes Awyr Caerdydd.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/05/2013

Dogfennau

Ymgynghoriadau