Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Siân Phipps 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dafydd Elis-Thomas a Gwenda Thomas.

(09.30-10.15)

2.

Cyfleoedd Cyflogaeth i Bobl Dros 50 Oed - ColegauCymru ac WEA Cymru

Dr Greg Walker, Prif Weithredwr, ColegauCymru

Maggi Dawson MBE, Prif Weithredwr, WEA Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Greg Walker a Maggi Dawson MBE.

(10.15-11.00)

3.

Cyfleoedd Cyflogaeth i Bobl Dros 50 Oed - Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

Jeff Protheroe, Rheolwr Gweithrediadau, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru ac un arall (TBC)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jeff Protheroe, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru.

3.2 Cytunodd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru i ofyn i’w darparwyr i ba raddau y maent yn ymwneud â rhaglen Esgyn.

 

(11.10-12.10)

4.

Cyfleoedd Cyflogaeth i Bobl Dros 50 Oed

Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg

Huw Morris, Cyfarwyddwr y Grŵp SAUDGO

Nick Lee, Pennaeth Polisi a Chudd-wybodaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg.

4.2 Cytunodd y Dirprwy Weinidog i ddarparu nodyn ar nifer y bobl dros 50 oed sy’n ymgymryd â rhaglenni Llywodraeth Cymru.

4.3 Cytunodd y Dirprwy Weinidog i ddarparu nodyn ynghylch unrhyw asesiadau sydd wedi’u cynnal ar effaith penderfyniadau i flaenoriaethu cymorth i bobl ifanc ar bobl dros 50 oed.

 

5.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

5.1

Llythyr oddi wrth Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i'r Cadeirydd ynghylch Ardaloedd Menter a Dinas-ranbarthau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

 

5.2

Gwybodaeth ychwanegol oddi wrth y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth ynghylch diweddariad ar yr UE

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

 

5.3

Gwybodaeth ychwanegol oddi wrth y Ganolfan Byd Gwaith a Swyddfa'r Comisiynydd Pobl Hŷn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

 

5.4

Gwybodaeth ychwanegol oddi wrth Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ynghylch tocynnau integredig, cydymffurfedd â PRM-TSI a cherbydau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

5.5

Cyflwyniad Maes Awyr Heathrow

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.5.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(12.20-12.30)

7.

Adroddiad Drafft ar Helpu Pobl Ifanc i Gael Gwaith

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i edrych ar yr Adroddiad Drafft ar Helpu Pobl Ifanc i Gael Gwaith yn y cyfarfod ffurfiol nesaf.