Agenda, decisions and minutes

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Siân Phipps 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

 

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rees AC, Byron Davies AC, Dafydd Elis-Thomas AC a Mick Antoniw AC. Nid oedd unrhyw ddirprwyon ar eu rhan.

 

2.

Ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o hyrwyddo masnach a mewnfuddsoddi - cyfweld â busnesau bach a chanolig eu maint (fideo) (10.30-10.55)

Cofnodion:

 

2.1 Fel rhan o'r Ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o hyrwyddo masnach a mewnfuddsoddi, gwyliodd y Pwyllgor ffilm o gyfweliadau ag entrepreneuriaid busnesau bach a chanolig.

 

3.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

3.1 Nododd y Pwyllgor y dogfennau ategol canlynol:

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau a ganlyn: trafod y ffilm o gyfweliadau ag entrepreneuriaid busnesau bach a chanolig a thrafod y Papur Cwmpasu ar gyfer yr ymchwiliad STEM (10.55)

5.

Trafodaeth am y ffilm o'r cyfweliadau ag entrepreneuriaid busnesau bach a chanolig (10.55 -11.20)

Cofnodion:

 

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr eitem hon mewn sesiwn breifat.

 

6.

Papur cwmpasu ar gyfer yr ymchwiliad dilynol i sgiliau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) (11.20-11.45)

Penderfyniad:

Cymeradwyodd y Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad dilynol i sgiliau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).

Cofnodion:

 

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr eitem hon mewn sesiwn breifat.

 

6.2 Cymeradwyodd y Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad dilynol i sgiliau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).

 

7.

Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido'r UE 2014-20 - digwyddiad ymgysylltu gyda Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd (cynhelir y digwyddiad ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, Campws Cyncoed) (12.30-14.30)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

7.1 Fel rhan o'i ymchwiliad i gyfleoedd ariannu'r UE 2014-2020, cymerodd y Pwyllgor ran mewn digwyddiad ymgysylltu gyda Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd (Cynhaliwyd y digwyddiad ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, Campws Cyncoed).