Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 6 Mawrth 2014 10.30, Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Siân Phipps
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
William Graham Cadeirydd Yn bresennol
Mick Antoniw Aelod Ymddiheuriadau
Byron Davies Aelod Ymddiheuriadau
Keith Davies Aelod Yn bresennol
Dafydd Elis-Thomas Aelod Ymddiheuriadau
Rhun ap Iorwerth Aelod Yn bresennol
Julie James Aelod Yn bresennol
Eluned Parrott Aelod Yn bresennol
David Rees Aelod Ymddiheuriadau
Joyce Watson Aelod Yn bresennol
Siân Phipps Clerc Yn bresennol
Claire Morris Ail Glerc Yn bresennol
Olga Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gregg Jones Swyddog Yn bresennol
Ben Stokes Ymchwilydd Yn bresennol
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig