Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mick Antoniw AC. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

 

2.

Environment (Wales) Bill - Stage 1: Evidence session 11

 

Yr Athro Ruth Wood, Cymrawd Ymchwil, Tyndall Centre, Prifysgol Manceinion

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

2.2 Cytunodd Ruth Wood i ddarparu rhagor o wybodaeth i aelodau'r Pwyllgor ynghylch y gwaith ymchwil perthnasol a wnaed mewn perthynas â'r Bil.

 

(09:30 - 10:15)

3.

Bil yr Amgylchedd (Cymru) – Cyfnod 1: Sesiwn dystiolaeth 11

 

Alan L Roberts, Uwch-swyddog Gwastraff, Cyngor Sir Ddinbych

Andrew Wilkinson, Pennaeth Gwasanaethau'r Gymdogaeth, Cyngor Sir Conwy

Chris Howell, Pennaeth Rheoli Gwastraff, Dinas a Sir Abertawe

 

E&S(4)-21-15 Papur 1: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

E&S(4)-21-15 Papur 2: Cyngor Sir Conwy

E&S(4)-21-15 Papur 3: Cyngor Sir Ceredigion

E&S(4)-21-15 Papur 4: Cyngor Sir Penfro

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(10:15 - 10:45)

4.

Bil yr Amgylchedd (Cymru) – Cyfnod 1: Sesiwn dystiolaeth 12

 

Malcolm Williams, Ymddiriedolwr, Cylch

Gill Bell, Rheolwr Rhaglen Cymru, Cymdeithas Cadwraeth Forol

 

E&S(4)-21-15 Papur 5: Cyswllt Amgylchedd Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(11:00 - 11:30)

5.

Bil yr Amgylchedd (Cymru) – Cyfnod 1: Sesiwn dystiolaeth 13

 

Carl Nichols, Pennaeth WRAP Cymru

Linda Chrichton, Pennaeth, Tîm Rheoli Adnoddau, WRAP Cymru

Rebecca Colley-Jones, Cydlynydd Rhwydwaith WISE / Cyfarwyddwr Ynys Resources Ltd, Prifysgol Bangor (yn cynrychioli'r Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff)

 

E&S(4)-21-15 Papur 6: CIWM Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(11:30 - 12:00)

6.

Bil yr Amgylchedd (Cymru) – Cyfnod 1: Sesiwn dystiolaeth 14

 

Sarah Williams, Prif Gynghorydd - Rhaglen Adnoddau Naturiol ac Ecosystemau, Cyfoeth Naturiol Cymru

Isobel Moore, Pennaeth Busnes, Rheoliadau ac Economeg, Cyfoeth Naturiol Cymru

Becky Favager, Rheolwr - Gwastraff ac Adnoddau, Cyfoeth Naturiol Cymru

 

E&S(4)-21-15 Papur 7 - Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

7.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papurau.

 

7.1

Llythyr oddi wrth Alan Loveridge: Ansawdd Dŵr

 

E&S(4)-21-15 Papur 8

 

Dogfennau ategol:

7.2

Bil yr Amgylchedd (Cymru): Ymateb gan Syr John Lawton

 

E&S(4)-21-15 Papur 9

 

Dogfennau ategol:

7.3

Ymchwiliad i gynhyrchu organig a labelu cynhyrchion organig: Ymateb gan Dr Kay Swinburne ASE

 

E&S(4)-21-15 Papur 10

 

Dogfennau ategol:

7.4

Cyfoeth Naturiol Cymru: Craffu Blynyddol - Gwybodaeth ychwanegol

 

E&S(4)-21-15 Papur 11

 

Dogfennau ategol:

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12:00 - 12:15)

9.

Cyfoeth Naturiol Cymru: Craffu Blynyddol - Trafod llythyr drafft

 

E&S(4)-21-15 Papur 12

 

Cofnodion:

9.1 Cytunodd aelodau'r pwyllgor ar y llythyr drafft.

 

10.

Y Bil Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014: Trafod y llythyr drafft

 

E&S(4)-21-15 Papur 13

 

 

Cofnodion:

10.1 Cytunodd aelodau'r pwyllgor ar y llythyr drafft.