Papurau i'w nodi - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Dyma'r papurau sy'n cael eu dwyn i sylw'r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd.

Yn gyffredinol, defnyddir hwn fel pennawd agenda yn unig, gan fod papurau unigol a gohebiaeth yn cael eu cynnwys ymhlith manylion y materion y maent yn berthnasol iddynt.

Math o fusnes:

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/08/2014