Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson  029 2089 8639

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Nid chafwyd ymddiheuriadau.

(09:00-10:30)

2.

Energiewende: Profiad yr Almaen a'i berthnasedd i Gymru

Alan Simpson, Cynghorydd annibynnol ar bolisi ynni a hinsawdd

 

E&S(4)-28-14 Papur 1

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth Alan Simpson gyflwyniad ac ymatebodd i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2015: Gohebiaeth gan y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy

E&S(4)-28-14 Papur 2

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth Aelodau’r Pwyllgor nodi’r llythyr gan y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy.

3.2

Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2015: Gohebiaeth gan y Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy

E&S(4)-28-14 Papur 3

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth Aelodau’r Pwyllgor nodi’r llythyr gan y Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy.

3.3

Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio): Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol at y Llywydd

E&S(4)-28-14 Papur 4

E&S(4)-28-14 Papur 4 Atodiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth Aelodau’r Pwyllgor nodi’r llythyr gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol i’r Llywydd.

3.4

Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru): Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

E&S(4)-28-14 Papur 5

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth Aelodau’r Pwyllgor nodi’r llythyr gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol.

3.5

Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

E&S(4)-28-14 Papur 6

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth Aelodau’r Pwyllgor nodi’r llythyr gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol.

3.6

Ymchwiliad i’r ystâd goedwig gyhoeddus yng Nghymru: Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

E&S(4)-28-14 Papur 7

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth Aelodau’r Pwyllgor nodi’r llythyr gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol.

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd Aelodau’r Pwyllgor y cynnig.

(10:30-12:30)

5.

Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru): Trafod adroddiad Cyfnod 1

E&S(4)-28-14 Papur 8

 

Cofnodion:

Bu’r Aelodau’n trafod yr adroddiad Cyfnod 1.